วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

"แผนการตลาดใหม่ล่าสุดของ Cloth2rich.com
แก้ไขจุดบกพร่องของงานออนไลน์
ให้สมบูรณ์แบบ 100%"

เตรียมตัวให้ดี  นี่คืองานที่คุณอาจค้นหามาทั้งชีวิต
ธุรกิจออนไลน์ของคนไทย !!! เครื่องจักรทำเงินของคุณ ใครก็ทำได้

<<<<<รับรายได้รายวัน>>>>
   สะกดลมหายใจของคุณให้ดี...พบกับสุดยอดธุรกิจที่จะทำรายได้ให้กับคุณได้มากถึง 100,000 บาทต่อเดือน
   หากคุณคิดว่าทำได้  มันจะเป็นไปได้....
   เงิน 550 บาท คุณลงทุนทำธุรกิจอะไรได้บ้าง... และธุรกิจนั้นทำเงินให้คุณได้มากเท่าไร...  ศึกษารายละเอียดธุรกิจ
   ของเราให้ดี

 
       "ลงทุนครั้งแรก 550 บาท  ต่ออายุเดือนต่อไป 500 บาท"

   ทันทีที่คุณสมัคร  คุณคือตัวแทนจำหน่ายของเรา คุณมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของเราออกไปให้ผู้คนรู้จักมากที่สุด

   รายได้ทางที่ 1 รายได้จากการจำหน่ายเสื้อผ้า
   เมื่อคุณตัดสินใจร่วมธุรกิจกับเรา  คุณจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบทุกอย่างเพียง 500 บาทต่อเดือนเท่านั้น
   คุณจะได้รับเว็บไซต์ร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ทันทีหนึ่งร้านโดยคุณเป็นผู้จัดการร้านนั้นๆ  คุณสามารถทำการโปรโมท
   ขายแบบเสื้อภายในร้านได้ทันทีครับ  และเมื่อมียอดขายเกิดขึ้นภายในร้านของคุณ คุณจะได้รับกำไรทันที  จากการ
   หักลบต้นทุนและราคาขายในแต่ละรายการสินค้า แต่ละรายการสั่งซื้อคุณจะได้รับคอมมิชชั่นทันที  โดยสามารถทำการ
   เบิกถอนได้โดยไม่จำกัดจำนวนรายได้ขั้นต่ำ 
100 บาทหรือหลายพันบาทก็เบิกได้ทันที  และแน่นอนทั้งหมนี้  คุณสามารถ
   จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยปลายนิ้ว..  ไม่ต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคใดๆทั้งสิ้น  และภาระในการ
   จัดการและบริหารงาน  การจัดส่งสินค้าคือหน้าที่ของเรา  อย่าลืมว่าคุณกำลังทำการตลาดให้สินค้าที่กำลังได้รับความนิยม มันจะง่ายมากๆ

   รายได้ทางที่ 2 รายได้จากการแนะนำ (Enroll)หรือ
 การสร้างทีมผู้จำหน่ายของคุณ

   นอกจากคุณจะได้รับร้านเสื้อผ้าเพื่อจำหน่ายแล้ว     คุณยังมีสิทธิสร้างทีมผู้จำหน่ายของคุณขึ้นมาเองได้อีกด้วย
   รายได้นี้จะเป็นรายได้หลักที่คุณจะได้รับครับ  เมื่อมีผู้สมัครทำธุรกิจผ่านร้านค้าของเราหรือจากการแนะนำของเรา
   Cloth2Rich จะจ่ายให้คุณทันทีตามแผนการตลาด  

   แผนการตลาด New Plan !!!!
   Fast Start Bonus ชั้นที่หนึ่ง "แนะนำ(Enroll) สมาชิกรับทันทีรหัสละ 500 บาท"

 
เมื่อเราได้ทำการโปรโมทธุรกิจออกไป    เมื่อมีผู้สนใจธุรกิจและสมัครทำธุรกิจผ่านเว็บไซต์เรา  เมื่อสมาชิกนั้น
 ทำการชำระเงินเพื่อ
Active บัญชี  คอมมิชชั่น
จะคิดที่แผน Fast Start  คุณจะได้รับทันที 500 บาท 
 (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียวให้กับผู้แนะนำเท่านั้น)  
เช่น    A enroll  B C D  และ A enroll 
    
     ถ้าทุกคนเป็นสมาชิกใหม่   A จะได้รับ 2,000 บาท
     ปล.ถ้า  A โอน E  ให้  โดยไม่ได้กำหนดให้  A enroll  E แล้ว (การโอนสมาชิกสามารถกำหนดได้)
     ถือว่า  B enroll  E และเป็นอัพไลน์  E  ด้วย  ดังนั้น  A จะได้รับ 1,500 บาท และ B ได้  500 บาท

     แผนองค์กรหลัก
   
นั่นคือ เมื่อสมาชิกที่แนะนำมานั้นชำระเงินค่าบริการในงวดเดือนต่อไปให้จัดเข้าแผนองค์กรหลัก
     จ่ายตาม Level 5 ชั้น ชั้นละ 100 บาท โดยกำหนดให้สมาชิกติดตัวได้ 5 คน  จัดเรียงออโต้ดังนี้
    
     ปล.สมาชิกที่เรียงออโต้ คนที่ 6 และ 7...  ให้ถือว่า enroll โดย และมี  1 เป็นอัพไลน์
"เราจ่ายค่าคอมฯเยอะที่สุดในประเทศไทย  มากถึง 90%"
คอมมิชชั่นการจ่ายให้สมาชิกแผนองค์กรหลัก
รับรายได้มากกว่า  390,500  บาทต่อเดือน
ระดับชั้น
ค่าคอมมิสชั่น
จำนวนสมาชิกต่อชั้น
รวมรายได้
ชั้นที่ 1
100
5
500
ชั้นที่ 2
100
25
2,500
ชั้นที่ 3
100
125
12,500
ชั้นที่ 4
100
625
62,500
ชั้นที่ 5
100
3,125
312,500
รวม
500
3,905
390,500
ตัวอย่าง
 
คำอธิบาย
     เมื่อเข้าสู่เดือนถัดมาหรือเลย 30 วัน ทุกคนเป็นสมาชิกเก่า   A จะได้รับ จาก B C D และ E รวม 100x4 = 400 บาท และ
  
 B   จะได้จาก E อีก 100 บาท  หากเดือนนี้ A แนะนำ F ได้  F เป็นสมาชิกใหม่  F ถูกจัดให้เข้าแผน  FastStart  A
    จะได้รับจาก 500 บาท เป็นต้น
 
    ปล.ถ้าอธิบายแบบง่ายก็คือเมื่อคุณแนะนำสมาชิกใหม่ได้ คุณจะได้รับคอมมิชชั่น 500 บาททันที
    เมื่อสมาชิกนั้นทำธุรกิจต่อในเดือนถัดไป คุณจะได้รับจากสมาชิกนี้ 100 บา

 
         วิธีการเบิกถอนรายได้คอมมิชชั่นของคุณ

  "คุณสามารถเบิกถอนได้เต็มจำนวนเงินคอมมิชชั่นของคุณโดยทางเราจะหักค่าใช้จ่าย
   ในการดำเนินงานเพียง
10%  ของรายได้ทั้งหมดของคุณ เช่น หากคุณเบิกถอนเงิน
   ยอด
3,000 บาท จะคิดเป็นค่าดำเนินการระบบ 10% คือ 300 บาท และหักค่าโอน 25 บาท
   (ต่อการเบิกถอน
1 ครั้ง) รวมรับสุทธิ 2,675 บาท เป็นต้น "

   กติกาการต่ออายุและการเบิกถอนยอดคอมมิชชั่นของคุณ

   กรณีที่คุณเป็นสมาชิกแบบ
Active คุณสามารถทำรายการเบิกถอนคอมมิชชั่นได้ตามปกติ
   ไม่มีขั้นต่ำ 
100 บาทก็เบิกได้ครับ  รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าสามารถเบิกได้
   ตามปกติเช่นกัน 
   
    ** 
วิธีการต่ออายุเว็บไซต์  มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 500 บาท หากคุณไม่ชำระก็ยังสามารถทำ
      ธุรกิจต่อไปได้ถึง
3 เดือน ระบบจะลบชื่อสมาชิกที่ไม่ได้ต่ออายุติดต่อกัน 3
เดือนออกและ
      ดันสมาชิกที่ติดตัวคนนั้นไปให้อับไลน์สมาชิกผู้นั้นทันที 

      ในช่วงที่เราเป็นสถานะ
Non-Active หรือไม่ได้ต่ออายุ  เมื่อเราแนะนำสมาชิกได้ เราจะได้
     
Fast Start  500 บาท เช่นเดิม ระบบจะนำไปต่ออายุให้คุณอัตโนมัติ  และช่วงนี้ระบบจะคิด
      คอมมิชชั่นจากองค์กรหลักขึ้นในระบบของคุณตามปกติ  แต่ช่วงที่คุณเป็น
Non-Active
      จะไม่สามารถเบิกถอนรายได้ในส่วนนี้ได้  เช่นคุณมีสถานะ Non-Active มีเงินในระบบที่เกิด
      จากองค์กรหลัก( ดาวน์ไลน์มีการต่ออายุ) 
400 บาท คุณจะยังไม่สามารถทำรายการถอนได้
      ครับ  แต่หากคุณมีคอมมิชชั่น
400 บาทที่เกิดจากการขายสินค้า  เราสามารถทำรายการได้
      ตามปกติครับ  และเมื่อคุณมียอดคอมมิชชั่นที่เกิดจากองค์กรหลักครบ
500 บาทจะถูกนำไป
      ต่ออายุให้คุณโดยอัตโนมัติครับ

      สรุปคือหากคุณคือสมาชิกแบบ
Active สามารถทำรายได้เบิกถอนได้ตากปกติไม่มีขั้นต่ำ
      หากคุณคือสามาชิกแบบ
Non-Active (ไม่ได้ต่ออายุ)  คุณจะได้รับ Fast Start จากการแนะนำ
      สมาชิก
500 บาท และจะถูกนำไปต่ออายุในเดือนนั้นทันที 

      รายได้จากองค์กรหลักที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณไม่ได้ต่ออายุ จะยังไม่สามารถทำรายการเบิก
      ถอนได้ครับ

      สำหรับรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า  จะไม่ถูกหัก
10%และสามารถทำการเบิกถอนเงิน
      ได้ตามปกติครับ  ไม่ว่าคุณจะมีสถานะใดก็ตาม

      วิธีการต่ออายุทำได้ 2 แบบ คือ ให้หักเงินจากระบบคอมมิชชั่นของคุณทันที  หรือโอน
      เข้ามาต่ออายุหากคุณมียอดคอมมิชชั่นไม่พอ  กรณีที่มีเงินอยู่ในระบบกรุณาทำรายการเบิก
      ถอนออกไปก่อนวันหมดอายุ  หากไม่ทำการถอนออกไประบบจะมองว่าคุณคงเหลือไว้ให้
      ทำการ
Active บัญชีครับ

                สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อสมัครสมาชิกใช้บริการ Cloth2Rich.com

                                                  คุณจะได้เป็นสมาชิกของ Cloth2Rich.com อย่างสมบูรณ์แบบ
                                                  คุณจะมีสิทธิ์มีรายได้โดยการเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์และแนะนำเว็บไซต์
                                                  เว็บไซต์ภาษาไทยสำเร็จรูปสำหรับบริหารทีมงาน สร้างทีมงาน เช็คสายงาน เช็ครายได้
                                                  ระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีผู้สมัครสมาชิกสนใจธุรกิจ
   
                                             
เวบบอร์ดสำหรับพบปะสมาชิก Cloth2Rich
--  ยินดีต้อนรับทุกท่าน  --

"ทำในสิ่งที่เคยทำ ก็จะได้ในสิ่งที่เคยได้
ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ จะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้"
สมัครสมาชิกทดลอง
ระบบฟรี 5 วัน  คลิ้กที่นี่เลย